×
Nhấn vào xem thêm sản phẩm
Liên hệ tư vấn - bán hàng 0909899367

Search for "thoải mái nhiệt"

Nhiệt độ thoải mái là gì ?

byHGP 181 09/07/2022
Sự thoải mái về nhiệt được giải thích dễ dàng nhất là cảm giác hài lòng của cá nhân với môi trường nhiệt, nói cách khác, cảm thấy không lạnh cũng không nóng.
Đọc thêm

Hotline

Email

Menu

QR code

Chia sẻ

Create a free account to save loved items.

Sign in